• Turkish
  • English
Course Code: 
ANT 477
Semester: 
Fall
Course Type: 
Area Elective
P: 
3
Lab: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Credits: 
3
ECTS: 
5
Prerequisite Courses: 
Course Language: 
English
Course Objectives: 
Psikanalitik antropolojinin, antropolojinin bir alt bilim dalı olarak ortaya çıkışını ve gelişimini, psikolojik antropoloji kuramlarıyla olan ilişkisini, Freud ve Kroeber gibi ana kuramcıların argümanlarından çağdaş etnografi ve kuramlara kadar uzanan zamansal bir incelemeyle, psikoloji, nöropsikoloji ve kültürel çalışmalar ile olan bağını anlamak, psikanalitik antropolojinin insan ‘doğası’ ve kültür ilişkisine dair içgörü kazanmak. Bu alanda tez yazmak veya ilerlemek isteyen öğrencilere alanın elzem kuramcılarını ve çalışmalarını kazandırmak.
Course Content: 

Psikanalitik antropoloji vs. psikolojik antropoloji; psikanalitik kuramlar; psikanaliz ve kültür; Erken dönem Alman psikanalitik gelişimi kuramları;  Freudyen Psikanaliz; Akrabalık, kültür ve Psyche; Psyche’nin kültürel varoluşu ve gelişimi; Erken dönem psikanalitik antropoloji kuramları; Malinowski, Mead ve Freud tartışmaları; Kroeber Ekolü; Lacancı psikanaliz; Amerikan psikanalitik antropoloji kuramları (Obeyesekere, Spiro); Fransız psikanalitik kültür kuramları (Foucault, Deleuze, Robcis vb.)

Course Methodology: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Course Evaluation Methods: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Ödev D. Boşluk –doldurma E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Psikanalitik antropolojinin, antropolojinin bir alt bilim dalı olarak ortaya çıkışını ve gelişimini, psikolojik antropoloji kuramlarıyla olan ilişkisini, 1,5,6,7 1,2,3 A, C
Bireyin kültür içerisinde ortaya çıkış sürecini, psikanalitik kuramlar aracılığıyla eleştirel bir açısıyla irdelemek 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3 A, C
Freud, Malinowski, Kroeber, Mead ve Lévi-Strauss gibi ana kuramcıların çalışmalarından çağdaş etnografi ve kuramlara kadar uzanan zamansal bir inceleme aracılığıyla antropolojik yaklaşımın kapsamını ve etkinliğini artırmak 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3 A, C
Psikanaliz, psikiyatri, nöropsikoloji, kültürel çalışmalar  ile olan bağını anlamak, psikanalitik antropolojinin insan ‘doğası’ ve kültür ilişkisine dair içgörü kazanmak 1,2,4,5,6,7 1,2,3 A, C
Psikanalitik antropoloji çalışmaları ve kuramlarının interdisipliner yapısını irdeleyip, multidisipliner ve interdisipliner bir antropoloji yaklaşımının imkanları üzerine düşünmek 1,2,4,5,6,7 1,2,3 A, C

Course Flow

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Oedipus Rex, Öznenin Kültürle İmtihanı, Psikanalitik Antropoloji Nedir? Diğer alt alanlara ilişkisi. Psikanaliz Nedir?  
2 Freud: Psikanalizin Doğuşu: Rüyaların Yorumu, Freud’un Kültür Kuramına Giriş  
3 Freud: Erken Dönem Yazıları, Totem ve Tabu, Uygarlığın Huzursuzluğu; Din, Ensest ve Akrabalık Kuramları  
4 İlk Büyük Tartışma: Jung, Rank ve Klein Eleştirileri, Kültürü ve psikanalizi yeniden düşünmek  
5 Malinowski: Sahada Psikanaliz; Freud vs. Antropoloji  
6 Roheim, Rivers, Mead ve Kroeber: Erken Dönem Psikanalitik Etnografiler ve Tartışmalar  
7 Geza Roheim: Psikanalitik Antropoloji “2.0”  
8 Vize  
9 Kültürel psikanaliz ekolü: Kardiner, Fromm ve Horney  
10 İkinci Büyük Tartışma: Fransız kültürel psikanaliz Ekolü, Lévi-Strauss ve Lacan  
11 Sömürge Kuramcıları ve Psikanalitik kültür kuramları: Fanon  
12 Amerikan psikanalitik antropoloji ekolü: Spiro ve Obeyesekere  
13 Nöropsikoloji çalışmaları, psikanaliz ve kültür kuramları: Lachlan Ekolü  
14 Psikanalitik Kültür Kuramları ve Feminist Yeniden Düşünümler: Kristeva, Irigaray ve Chodorow  
15 Üçüncü Dalga Kuramcılar: Sedgwick, Butler ve Oakley  

Recommended Sources

Ders Notu - Sophocles. The Three Theban Plays. New York: Penguin Books, 1984. - Freud, Sigmund. An Autobiographical Study. New York: W.W.Norton, 1963.

 - Freud, Sigmund. Totem and Taboo. New York: W.W.Norton, 1950.

 - Freud, Sigmund. Group Psychology and the Analysis of the Ego. New York: W.W.Norton, 1959.

 - Lacan, Jacques. Écrits: A Selection. New York: W.W.Norton, 1997.

 - Lacan, Jacques. The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis. New York: W.W. Norton, 1978.

- Lacan, Jacques. The Ethics of Psychoanalysis -- Seminar Book VII, 1959-1960. New York: W.W.Norton, 1992.

- Malinowski, Bronislaw. Sex and Repression in Savage Society. London: Routlege & Kegan Paul Ltd.

- Fanon, Frantz. The Wretched of the Earth. New York: Grove Press, 1963.

- Deleuze, Gilles and Guattari, Felix. Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983.

 - Foucault, Michel. Technologies of the Self. Amherst: University of Massachussets Press, 1988.

- Hacking, Ian. Mad Travelers: Reflections on the Reality of Transient Mental Illness. Charlottesville: University of Virginia Press, 1998. - Greenblatt, Stephen. Hamlet in Purgatory. Princeton: Princeton University Press, 2001.

- Obeyesekere, Gananath. The Work of Culture: Symbolic Transformation in Psychoanalysis and Anthropology. Chicago: The University of Chicago Press, 1990.

 

Diğer Kaynaklar  

Material Sharing

Dökümanlar Ders öğretim görevlisinin hazırlamış olduğu ders paketi ve ekstra okumalar
Ödevler İki araştırma ve sunum ödevi
Sınavlar Bir ara sınav, bir final sınavı

Assessment

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 35
Sunum 1 40
Final 1 25
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   25
Yıl içinin Başarıya Oranı   75
Toplam   100

Course’s Contribution to Program

No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,         X  
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,       X    
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir,      X      
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,     X      
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,       X    
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,       X    
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,       X    
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,     X      
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi gelişir.       X    

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5