• Turkish
  • English
Course Code: 
PHIL 101
Semester: 
Spring
Course Type: 
Core
P: 
3
Lab: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Credits: 
3
ECTS: 
7
Course Language: 
English
Course Objectives: 
Bir iç ve örtük amaç olarak “Felsefe nedir?” sorusu ile iş görülen bu derste, felsefe tarihindeki farklı düşünürlerin yapıtlarından felsefe yapmak örnekleri gösterilmekte ve felsefenin temel alanlarına ilişkin (sözgelimi varlık felsefesi, bilgi felsefesi ve etik) genel çerçeve çizilmektedir.
Course Content: 

Felsefenin öteki alanlardan iş görmek tarzı bakımından farkı, bilme ve var-lık tarzları ile kavramın ne olduğu açıklanır. Felsefenin temel belirleyici sorusu olarak  “nedir?” ortaya koyulur. Varlık felsefesi, bilgi felsefesi, sanat felsefesi ve etik gibi dalları hakkında bilgiler verilir.  

Course Methodology: 
1: Anlatım, 2: Tartışma, 3: Soru-Yanıt
Course Evaluation Methods: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Felsefe tarihindeki kimi problemleri tanır ve tartışır. 2,4,9 1,2,3 A,C
2) Tartışılan konuyu belirleme, soru sorma ve nesneyi kaybetmeme yetkinliği kazanır. 2,4 1,2,3 A,C
3) Temel felsefe kavramlarını felsefe tarihi içindeki yeri ile bilir. 9 1,2,3 A,C
4) Felsefenin nesnesini ve iş görme tarzını bilir. 2,7 1,2,3 A,C
5) Metin okuma ve çözümleme becerisi kazanır. 1,2,9 1,2,3 A,C

 

 

Course Flow

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1  Giriş  
2  Platon: Adaletin Neliği  
3  Aristoteles: İsteyerek- istemeyerek yapma (Nikomakhos’a Etik, III. Kitap)

        Dostluk türleri (Nikomakhos’a Etik, VIII – IX. Kitap)

 
4  Augustinus: “Zaman Kavramı”  
5  David Hume ‘Of Love and Marriage’  
6  Immanuel Kant: “Aydınlanma Nedir?”  
7  ARA SINAV  
8  Martin Heidegger: “What is Philosophy?”  
9  Martin Heidegger: “What is Philosophy?”  
10  Martin Heidegger: “What is Philosophy?”  
11  Gilles Deleuze & Félix  Guattari: “What is Philosophy?”  
12  Peter Singer: “Animal Liberation”   
13   Strict ethical veganism:

  Gary Steiner: “Animal, Vegetable, Miserable”

 
14  GENEL SINAV  

Recommended Sources

Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, trans. by Saffet Babur (Ankara: Bilgesu, 2007).

Aristotle, Metaphysics, trans. by Joe Sachs (Santa Fe, New Mexico: Green Lion Press, 2002).

Augustinus, Confessiones, trans. By Henry Chadwick (Oxford World’s Classics)

Gilles Deleuze & Félix  Guattari: ‘What is Philosophy?’

Immanuel Kant: ‘What is enlightenment?’

Martin Heidegger: ‘What is Philosophy?’ trans. by William Kluback and Jean T Wilde (New Haven, Conn.: College University Press, 1956).

Plato, Republic, trans. by C. D. C Reeve (Indianapolis: Hackett Pub. Co., 2004).

Strict ethical veganism: Gary Steiner: “Animal, Vegetable, Miserable”

 

Peter Singer: Animal Liberation, the definitive classic of the animal movement, Pimlico, 1975.

Assessment

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 20
Final Sınavı 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

 

Course’s Contribution to Program

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

Program Çıktıları

 

Katkı düzeyi*

 

1 2 3 4 5
1. Felsefe alanındaki akademik çalışmalarda başarılı olabilmek için gereken temel kavramları ve çözümleme yöntemlerini kavrar.       X  
2. Başarılı bir felsefe kariyeri için gereken eleştirel bakış, analitik yaklaşım, problem çözme, çok yönlü bakış, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerine kavuşur       X  
3. Etkili iletişim kurabilir, özellikle yazılı ve sözlü sunumda başarılı olur, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yapabilir, girişimci ruha sahiptir, sorumluluk duygusu gelişmiştir, felsefe alanında özgün fikirler üretir, etik ilkelere bağlıdır.     X    
4. Yaşam boyu öğrenme anlayışıyla, her türlü bilgi kaynağından yararlanarak mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürme yetkinliğine ulaşır.       X  
5. Mesleki ve sosyal etik bilinci kazanır.     X    
6. Felsefe alanındaki uygulamalar için gerekli olan çağdaş araçları seçme, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisini edinir.       X  
7. Felsefe tarihine ilişkin temel bilgileri edinir.     X    
8. Felsefe tarihinin metinlerini orjinal dilinden takip edebilecek kadar klasik dil ve en az bir modern dil bilgisine sahip olur. X        
9. Felsefe alanındaki problemleri felsefe tarihindeki yeri içerisinde saptar, tanır, kavrar ve tartışır.       X  
10. Felsefe alanında farklı dillerden metinleri okuma, anlama, çözümlemede yetkinlik geliştirir.   X