• Turkish
  • English
Course Code: 
ANT 369
Semester: 
Fall
Course Type: 
Area Elective
P: 
3
Credits: 
3
ECTS: 
5
Course Language: 
English
Course Objectives: 
Psikolojik antropolojinin ne olduğu ve bir bilim dalı olarak gelişimini, psikoloji bilimi ile olan bağını anlamak, psikolojik antropolojinin ürettiği bilgi ışığında liberal toplumlardaki sosyal problemlere dair içgörü kazanmak.
Course Content: 

Kişilik ve kültür teorileri ile psikolojik antropolojinin başlangıcı; psikanalitik antropoloji; bilişsel psikolojik antropoloji; insan gelişimi ve kültür; duygu ve kültür; benlik ve ve kültür;psikolojik bakış açısından liberal toplum ve sorunları.

Course Methodology: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi
Course Evaluation Methods: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Ödev D. Boşluk –doldurma E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Psikolojik antropolojinin ne olduğu ve bir bilim dalı olarak gelişimini, psikoloji bilimi ile olan bağını anlamak 1,5,6,7 1,2,3 A, C
Kültür ve psikolojinin temel çalışma alanları arasındaki ilişkililiği kritik bir bakış açısıyla irdelemek 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3 A, C
Psikolojik antropolojinin ürettiği bilgi ışığında insana dair ileri sürülmüş evrensel bilgileri sorgulamak 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3 A, C
Psikolojik antropolojinin ürettiği bilgi ışığında liberal toplumlardaki sosyal problemlere dair içgörü kazanmak 1,2,4,5,6,7 1,2,3 A, C

Course Flow

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Derse Ön Hazırlık
2 Kişilik ve Kültür Bock, Chapter 1
3 Kişilik ve Kültür Levine, Intro
4 Kişilik ve Kültür Levine, Chapter 2
5 Psikanalitik Antropoloji Bock, Chapter 2
6 Psikanalitik Antropoloji Shwartz, White, & Lutz, Chapter 12
7 Psikolojik Antropolojide Bilişselci Yaklaşım Bock, Chapter 10
8 Psikolojik Antropolojide Bilişselci Yaklaşım Shwartz, White, & Lutz, Chapter 2 & 4
9 Psikolojik Antropoloji Bakış Açısından İnsan Gelişimi Shwartz, White, & Lutz, Chapter 6;

Levine, Chapter 14

10 Psikolojik Antropoloji Bakış Açısından Duygu Levine, Introduction to part II & Chapter 4
11 Psikolojik Antropoloji Bakış Açısından Duygu Levine, Chapter 8
12 Benlik ve Kültür Levine, Chapter 18;

Kitayama, S., & Duffy, S. (2004)

13 Benlik ve Kültür Shweder, Richard A. 1991
14 Psikolojik Antropolojik Bakış Açısından Liberal Toplumun Sorunları Shweder, Richard A. 2002
15 Psikolojik Antropolojik Bakış Açısından Liberal Toplumun Sorunları Usha, Menon. 2002

Recommended Sources

Ders Notu Bock, P. 1999. Rethinking Psychological Anthropology: Continuity and Change in the study of human action.

Robert A. Levine. 2010. Psychological Anthropology: A reader on Self in Culture. New York: Wiley-Blackwell.

Theodore Schwartz, Geoffrey M. White, & Catherine Lutz (eds.). 1995. New Directions in Psychological Anthropology. New York: Cambridge University Press.

Diğer Kaynaklar Shinobu Kitayama & Sean Duffy. 2004. Cultural competence—Tacit, yet fundamental: Self, social relations, and cognition in the US and Japan. In R. J., Sternberg, & E. L. Grigorenko, (Eds.), Culture and competence: Contexts of life success. Washington, DC: American Psychological Association. Pp: 55-87.

Richard A. Shweder. 2002. “What about female genital mutilation?’ Why understanding culture matters in the first place” pp. 216-252 in Engaging Cultural Differences: The Multicultural Challenge in Liberal Democracies edited by Shweder, Richard A., Martha Minow, and Hazel Markus. New York: Russell Sage Foundation.

Menon Usha. 2002. “Neither victor nor rebel: Feminism and morality of gender and family life in a Hindu temple town” pp. 288-309 in Engaging Cultural Differences: The Multicultural Challenge in Liberal Democracies edited by Shweder, Richard A., Martha Minow, and Hazel Markus. New York: Russell Sage Foundation.

Material Sharing

Dökümanlar  
Ödevler İki araştırma ve sunum ödevi
Sınavlar Bir ara sınav, bir final sınavı

Assessment

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 35
Sunum 1 40
Final 1 25
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   25
Yıl içinin Başarıya Oranı   75
Toplam   100

Course’s Contribution to Program

No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,         X
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,       X  
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir,      X    
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,     X    
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,       X  
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,       X  
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,       X  
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,     X    
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi gelişir.       X  

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 12 12
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     102
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.08
Dersin AKTS Kredisi     4