• Turkish
  • English
Course Code: 
ANT 432
Semester: 
Spring
Course Type: 
Core
P: 
3
Lab: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Credits: 
3
ECTS: 
6
Course Language: 
English
Course Objectives: 
Bu dersin temel amacı 20. yüzyılın başından itibaren ve özellikle Osmanlı varlığının ortadan kalkmasından sonra Orta Doğu ülkelerinde merkezi yönetimler ile gayrimüslim azınlıklar arasındaki ilişkileri incelemektir. I. Dünya Savaşının sona ermesinden sonra Orta Doğu ülkelerinde milliyetçi özellikleri ağır basan rejimlerin Osmanlı İmparatorluğu'ndan kendilerine miras kalan gayrimüslim azınlık cemaatleri ile nasıl ilişki kurdukları, bu cemaatlerin Avrupa devletleri ile kurmuş oldukları ticari ilişkilerin uzun vadede hangi toplumsal ve siyasal sonuçları doğurduğu incelenmektedir
Course Content: 

Bu derste öncelikle Osmanlı İmparatorluğu içinde gayrimüslim azınlıkların konumu ele alınmakta, daha sonra sanayi devrimi ile Orta Doğu ülkelerinin dünya pazarına açılması sürecinde gayrimüslim azınlıkların değişen ekonomik konumu, azınlıkların milliyetçi akımlar ile tanışma ve etkileşime girme süreçleri incelenmektedir

Course Methodology: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Course Evaluation Methods: 
A: Sınav , C: Ödev

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Siyasi antropolojinin çalışma alanının ve tarihsel sürecini açıklar.

 

1,2,3

A,C

2) Siyasi Antropolojideki klasik okumaları tartışır.

 

1,2,3

A,C

3) Devlet kavramına antropolojik yaklaşımı açıklar.

 

1,2,3

A,C

4) İktidar ve güç kavramlarının antropolojik analizini yapar.

 

1,2,3

A,C

5) Ulus devlet kavramının antropolojik değerlendirmesini yapar.

 

1,2,3

A,C

6) Törenlerin ve kutlamaların kültürel anlamdaki yerini inceler.

 

1,2,3

A,C

7) Şiddet ve devlet kavramlarını antropolojik değerlendirmesini yapar.

 

1,2,3

A,C

 

Course Flow

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ

Siyasi Antropolojinin temelleri

2

SİYASİ ANTROPOLOJİNİ TARİHSEL GELİŞİMİ

Siyasi Antropolojinin temelleri

3

ANTROPOLOJİDE DEVLET KAVRAMI

Modern Türkiye Antropolojisi, Uygulamalı Antropoloji

4

ANTROPOLOJİDE ULUS DEVLET KAVRAMI

Modern Türkiye Antropolojisi, Uygulamalı Antropoloji

5

ULUS DEVLET ETNOGRAFYALARI

Modern Türkiye Antropolojisi, Saha Çalışması, Uygulamalı Antropoloji

6

ULUS DEVLET İÇİNDEKİ TÖRENLER VE RİTÜELLER

Modern Türkiye Antropolojisi, Saha Çalışması

7

ARA SINAV

 

8

TÜRKİYE’DE YAPILAN SİYASİ ANTROPOLOJİ ÇALIŞMALARI

Modern Türkiye Antropolojisi, Saha Çalışması, Uygulamalı Antropoloji

9

DEVLET VE SOSYAL CİNSİYET

Modern Türkiye Antropolojisi, Saha Çalışması, Uygulamalı Antropoloji

10

EĞİTİM VE DEVLET

Modern Türkiye Antropolojisi, Saha Çalışması, Uygulamalı Antropoloji

11

NEO-LİBERAL EKONOMİ VE KÜRESELLEŞMEDE DEVLET KAVRAMI

Modern Türkiye Antropolojisi, Saha Çalışması, Uygulamalı Antropoloji

12

GÜNCEL FELSEFEDE ŞİDDET VE DEVLET

Modern Türkiye Antropolojisi, Saha Çalışması, Uygulamalı Antropoloji

13

SAĞLIK VE DEVLET

Modern Türkiye Antropolojisi, Sağlık Antropolojisi, Saha Çalışması, Uygulamalı Antropoloji

14

DEVLET VE ÇOCUK

Modern Türkiye Antropolojisi, Çocuk Antropolojisi, Sağlık Antropolojisi, Saha Çalışması, Uygulamalı Antropoloji

15

FİNAL

 
 

Recommended Sources

Ders Notu

LEWELLEN, T. C. (2003). POLITICAL ANTHROPOLOGY: AN INTRODUCTION. PRAEGER PUBLISHERS.

 

Vincent,J. 2002 (ed.) THE ANTHROPOLOGY OF POLITICS: A READER IN ETHNOGRAPHY, THEORY AND CRITIQUE. BLACKWELL PUBLISHERS.

 

A.SHARMA and A. GUPTA 2006 (eds.) ANTHROPOLOGY OF THE STATE: A READER. WILEY-BLACKWELL.

Diğer Kaynaklar

Aretxaga, Begona. 2003. Maddening States. Annual Review ofAnthropology, 32: 393- 410.

 

Biehl, J. (2005) “Technologies of Invisibility: Politics of Life and Social Inequality” In J.X.Inda (ed.) Anthropologies of Modernity: Foucault, Governmentality and Life Politics. Blackwell Publishing

 

Material Sharing

Dökümanlar

 

Ödevler

ULUS DEVLETİN İNŞASINI ANTROPOLOJİK YAKLAŞIMLA ANALİZ VE ETNOGRAFİK ÖRNEKLER DÂHİLİNDE HAZIRLANAN ÖDEV

Sınavlar

 
 

Assessment

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

70

Kısa Sınav

2

10

Ödev

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Course’s Contribution to Program

No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,         X  
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,       X    
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir,      X      
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,       X    
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,         X  
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,         X  
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,         X  
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,       X    
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi gelişir.       X    

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 14 14
Final - - -
Toplam İş Yükü     99
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3.96
Dersin AKTS Kredisi     4