• Turkish
  • English
Course Code: 
ANT 456
Semester: 
Spring
Course Type: 
Area Elective
P: 
3
Lab: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Credits: 
3
ECTS: 
5
Course Objectives: 
Dersin amacı farklı etnografik çalışmalar sayesinde çalışılan topluluklardaki “kültürel” ihtiyaçların bir antropolog tarafından ele alınıp kamusal alana ne kadar taşınabileceği, bunun etik kaygıları sorgulanması amaçlanan derste, “evrensel değerlerin” anlamı sorgulanıp eleştirel bakış açısı geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Course Content: 

Ders antropolojik bakış açısının uygulamalı antropolojide nasıl uygulanacağını analiz eder. Uygulamalı antropoloji, antropolojinin temel kaygılarından uzakta kalmadan nasıl “genel anlamda” çalışılan toplumsal sorunlara bir fayda sağlayabilir gibi çok temel bir soruyu esas alır. Bu sebeple “kültürel haklar” ve “evrensel değerler” gibi birbirine zıt olabilen yaklaşımları problematize eder.

Course Methodology: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi
Course Evaluation Methods: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Ödev D. Boşluk –doldurma E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Uygulamalı Antropoloji’nin prensiplerini açıklar. 1,2,4,6,7 1, 3, 12 A
2) Değişme, gelişme ya da sosyal savunma, ekolojik ve ekonomik pratikler hakkındaki değişik projelerde üstü kapalı prensipleri değerlendirir. 1,2,3,4,5,6,7 1, 3, 12 A
3) Yabancı ve yerel amaçları karşılaştırır, medikal pratiklerin ve ekonomik gelişmenin özel koşullardaki değerlerini açıklar. 1,2,4,5,6,7 1, 3, 12 A
4) Kantitatif ve Kalitatif araştırmaların özel olaylardaki limitlerini tartışır. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, 3, 12 A
5) Sürdürülebilir gelişmelerin kriterlerini tartışır. 1,2,4,5,6,7,8,9 1, 3, 12 A
6) Ekonomik gelişmeler, ekolojik ve medikal pratikler gibi özel olayların sonuçlarıyla, amaçlarını karşılaştırır. 1,2,4,6,7,8 1, 3, 12 A

Course Flow

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kalitatif araştırma ile Amerikan şirketlerinin problemlerinin çözülmesi.  
2 Amerikanların, Japon şirketlerle işbirliği yapması konusundaki eğitimleri.  
3 Turistlerin motivasyonlarının öğrenilmesi ve hacıların Türk sitelerini ziyaret etmesi.  
4 Motivasyonların belirlenmesi, kazanımlar ve Ayahuasca turizminin problemleri  
5 İnsan haklarının anlaşılması, Yerli Amerikan dini ve hukuğu  
6 Hindistan’daki kabile halklarının eğitimi, Toto Olayı  
7 Amerikan Eğitimindeki etnik grup farklılıklarının değerlendirilmesi  
8 Yararlı ekonomik gelişme projelerindeki kriterlerin belirlenmesi  
9 Bangladeş’te mikro krediler ve aile planlaması  
10 Stresin nedenleri nelerdir ve kronik stresin zararları nelerdir?  
11 Obezite, beslenme davranışları, kültürel değerler ve stres  
12 Zihinsel bozuklukların tedavisi, psikiyatri ve yerel şifacıların karşılaştırılması  
13 Sürdürülebilir gelişmeler için gerekli olan prensipler  
14 Ekoloji ve Haiti’de ağaç dikimleri  

Recommended Sources

Escobar, Arturo. Anthropology and the development Encounter: The Making and Marketing of Development Anthropology

-Scheper-Hughes, Nancy.  The primacy of the Ethical. Propositions for a Militant   Anthropology

-Abu-Lughod, Lila. Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and its Others.

Bu temel eserlerin yanı sıra ders kapsamındaki konularla ilgili başka metinlerden ve incelemelerden de yararlanılmaktadır.

Material Sharing

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Assessment

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Course’s Contribution to Program

No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,         X  
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,         X  
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir,        X    
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,       X    
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,         X  
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,         X  
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,         X  
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,         X  
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi gelişir.       X    

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 50 50
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 60 60
Toplam İş Yükü     200
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8
Dersin AKTS Kredisi     8