• Turkish
  • English
Course Code: 
ANT 474
Semester: 
Spring
Course Type: 
Area Elective
P: 
3
Lab: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Credits: 
3
ECTS: 
5
Course Language: 
English
Course Objectives: 
Bu dersin amacı, öğrencilere çini dair ‘gizemleri’ çözmekten öte, daha önce bu yönde yapılmış olan çalışmaların tarihini anlamak ve kendi çalışmalarında geçmişte yapılmış olan hataları tekrarlamamaya teşvik etmektir.
Course Content: 

Kültürel açıdan bütünlük arzeden belli başlı bölgeler değişik yönleriyle anthropolojik bakış açısıyla ele alınacaktır. Özellikle bölgelerin orjinal kaynakları temelinde yayınlanmış eserler ayrıntılı olarak incelenecek ve öğrencilerin söz konusu bölgenin kültür varlığı ile ilgili ayrıntılı ve bütüncül bir bakış açısı edinmeleri sağlanacaktır.

Course Methodology: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi
Course Evaluation Methods: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Ödev D. Boşluk –doldurma E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-   Güncel Çin’i betimleyen kavramları anlamak 5,6,8,9 1,2,3 A,C
2-  Mao öncesi ve sonrası Çin hakkında devamlılık ve değişim açısından bakmak 5,6,8,9         1,2,3 A,C
3-Çine dair tartışmaları doğa/kültür tartışması perspektifinden anlamak. 5,6,8,9 1,2,3 A,C
4- Çindeki güncel siyasi aktörleri tanımak. 5,6,8,9 1,2,3 A,C
5-  Kültürler arası problematikleri kavramak. 1,2,3,5,6,7,9 1,2,3 A,C
6- Çinliler hakkındaki steryotipleri anlamak. 1,2,3,5,6,7,9 1,2,3 A,C
7- Güncel ekonomi-politik sorunlarını anlamak. 1,2,3,5,6,7,9 1,2,3 A,C

Course Flow

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ortadoğu  
2 Orta  Asya ve Sibirya  
3 Uzakdoğu  
4 Güneydoğu Asya  
5 Avustralya  
6 Kuzey Amerika  
7 Güney Amerika  
8 Arktik Bölge  
9 Kuzey Avrupa  
10 Batı ve Orta Avrupa  
11 Balkanlar  
12 Doğu Avrupa  
13 Afrika  
14 Kafkaslar  

Recommended Sources

Akademisyen tarafından derlenmiş 'coursepack' ve ekstra okumalar.

Material Sharing

Ders sırasında verilen fotokopiler.

Assessment

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Sunum ve Katılım    
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Course’s Contribution to Program

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI
No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,      X    
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,       X  
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir,          X
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,      X    
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,         X
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,         X
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,       X  
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,         X
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi geliştirir.       X  

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 10 10
Final 1 19 19
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     4