Edebiyatta Buluşma VIII ''Edebiyatımızda İhanet''

Her yıl “Edebiyatta Buluşma” adıyla gerçekleştirdiğimiz öğrenci sempozyumumuz, bu yıl 3-4 Mayıs 2017 tarihlerinde, “Edebiyatta Buluşma VIII - Edebiyatımızda İhanet” başlığıyla düzenlenmektedir.

Bu etkinlikle, üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler arasında bir köprü kurabilmeyi amaçlıyoruz. 

Bildiri konuları; edebiyatın / edebiyatçının edebiyata ihaneti, ihanetin kavramsal bir metafor olarak kullanılması, edebiyatımızda aşk ve ihanet, edebiyatımızda vatana ihanet gibi temalar göz önünde tutularak belirlenebilir, diye düşünüyoruz. Yine de bir sınırlama getirmiyoruz.

* Sempozyumun dili Türkçedir.
* Bildiri özetleri, 20 MART 2017 tarihine kadar (Azami 200 kelime/ 12 punto / Times New Roman formatında) BAŞVURU FORMU ile birlikte belirtilen adrese mail yoluyla gönderilmelidir. Başvuru formu aşağıdaki adrese mail gönderilerek temin edilebilir. ) 
* Bildirileri kabul edilen katılımcılara Nisan 2017’nin ilk haftası itibariyle haber verilecek ve bildirinin tam metni 9 NİSAN 2017 tarihinde istenecektir. 

İletişim: Zeynep Candır

E-posta: zeynep.candir@yeditepe.edu.tr
Tel: 0216 578 00 00 (3065)