Hakkımızda

Yeditepe Üniversitesi bünyesinde 1996 yılında kurulmuş olan Türk Dili Edebiyatı Bölümünde, "Dil” ve “Edebiyat", iki ana etkinlik alanını oluşturmaktadır. Dil dersleri, Türkçeyi, tarihî geçmişiyle aşama aşama irdelerken bir taraftan da çağdaş dilbilim yöntemlerinin ışığı altında yeniden yorumlamakta ve değerlendirmektedir. Edebiyat dersleri de benzer bir bütünlük anlayışının ürünüdür. Hem geleneksel yaklaşım doğrultusunda, "Eski Türk Edebiyatı", "Yeni Türk Edebiyatı", "Halk Edebiyatı" temel alanları ayrı ayrı ele alınmakta hem de edebiyatın aslında 'dünden bugüne kesiksiz bir süreç" olduğu vurgulanmaktadır.