Edebiyatta Buluşma VIII “Edebiyatımızda İhanet”

Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Edebiyatta Buluşma VIII “Edebiyatımızda İhanet” Öğrenci Sempozyumu 3-4 Mayıs 2017

PROGRAM

Güzel Sanatlar Binası-8. Kat Konferans Salonu

 

3 MAYIS 2017

 

09:00-09:30 KAYIT

(çay-kahve/yiyecek ikramı)

 

09:30-10:00 AÇILIŞ KONUŞMASI

 

Prof. Dr. AHMET İNCE (Yeditepe Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. ALİ BUDAK (Yeditepe Üniv. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı)

 

10:00-11:00 1. OTURUM

Oturum Yöneticisi: Hasan Can Çelik

 

KUBİLAY ÇELİKBİLEK (Yıldız Teknik Üniv.)

Tuva Kahramanlık Destanlarından Olan Kangıvay-Mergen ve Aldın Çaagay Adlı İki Destanda İhanete Uğrayan Kahraman

 

ONUR KURALAY (Bartın Üniv.)

Yaratılış Mitinde İhanet Motifi

 

ÜLKÜ AKÇAY (Boğaziçi Üniv.)

“Güzellerde Vefa Olmaz”: Divan Şiirinde ‘Mâşuk’un ‘Âşık’a Hıyaneti

 

ELİF DOĞRUEL (Düzce Üniv.)

Yusûf u Züleyhâ Mesnevisi’nde İhanet Unsurları

 

11:00-11:15 Soru-Cevap

11:15-11:30 Ara (Çay-kahve ikramı)

 

11:30-12:30 2. OTURUM

Oturum Yöneticisi: Şuayip Yücel

 

HİLAL YILMAZ (Yeditepe Üniv.)

Özünden Kopan Nesiller: Hilal Görününce Romanı Merkezinde Türk Kültürüne Yabancılaşma ve İhanet Olgusu

 

GÜLER UĞUR (İstanbul Kültür Üniv.)

Adalet Ağaoğlu’nun Bir Düğün Gecesi Adlı Romanında İhanet Atmosferi

 

MERVE ÖZTÜRK (Yeditepe Üniv.)

İnci Aral’ın Sadakat Adlı Romanının İncelenmesi

 

ÖZGE EMRE (Yeditepe Üniv.)

Ürkütücü, Karmaşık, Anlaşılması Zor: Madam Arthur Bey ve Hayatındaki Her Şey’de İhanet Unsuru

 

12:30-12:45 Soru-Cevap

12:45-14:15 Yemek Arası (Yemek Salonu-Sosyal Tesisler)

 

14:15-15:15 3. OTURUM

Oturum Yöneticisi: Özge Emre

 

BETÜL ŞÜKÜR (İstanbul Kültür Üniv.)

Edebiyat İhanete Mecbur mudur? Türk Şiirinde Duygusal Aldatma Psikolojisi

 

ELİF KILIÇ (Bartın Üniv.)

İhanet’in İki Yüzü: ‘Eğer’ ve ‘Cem Gibi’

 

FURKAN ŞİŞMAN- HATİCE TUTUCU (Trakya Üniv.)

İhanet Bağlamında Tevfik Fikret’in “Bir Lahza-i Taahhur” Şiiri Üzerine Bir Değerlendirme

 

BURCU SAKARYA (Yeditepe Üniv.)

Derviş Vahdetî’nin Çıkardığı Volkan Gazetesi ve 31 Mart Olaylarına Etkileri

 

15:15-15:30 Soru-Cevap

15.30- 15.45 Çay-kahve ikramı

 

4 MAYIS 2017

09:15-10:30 4. OTURUM:

 

Anahtar Konuşmacı

9:15-9:45 Prof. Dr. Baki Asiltürk

 

Oturum Yöneticisi: Sinem Pekmezci

ZEYNEP CANDIR (Yıldız Teknik Üniv.)

Çalıkuşu Romanında ‘İhanet’le Başlayan Yolculuk

 

UĞUR MORKAYA (Marmara Üniv.)

Tirende Bir Keman Hikâyesinde İhanetin Müziğe Yansımalarını Metinlerarası İlişkiler Açısından İncelenmesi

 

ÖZGE KÖMEÇ (Hacettepe Üniv.)

Sadakatin İhanetle İmtihanı: Cengiz Aytmatov’un Yüz Yüze Adlı Öyküsüne Bir Bakış

 

10:30-10:45 Soru-Cevap

10:45-11:00 Ara (Çay-kahve ikramı)

 

11:00-12:00 5. OTURUM

Oturum Yöneticisi: Funda Balcı

 

HATİCE BUSE AYOK (Yeditepe Üniv.)

Kıskanmak’ın Doğurduğu- Othello’dan Kıskanmak’a İhanet-

 

ŞEYDA KESKİN (Yeditepe Üniv.)

İnci Aral’ın Sadakat Romanında Kadının Benliğine İhaneti

 

DUYGU TERCAN (Arel Üniv.)

Ustam ve Ben’de İhanet Kavramı ve İhanetin Çeşitleri

 

DÖNDÜ ERDEM-ÇAĞRI KİRENCİ (Bartın Üniv.)

Hâlid Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu ve Kırık Hayatlar Romanlarının İhanet Teması Üzerinden Değerlendirilmesi

 

12:00-12:15 Soru-Cevap

12:15-14.00 Yemek Arası (Yemek Salonu-Sosyal Tesisler)

 

14:00-15:15 6. OTURUM

Oturum Yöneticisi: Burcu Sakarya

 

SERVET SOLAK (Düzce Üniv.)

Janus’un İki Yüzü: Peyami Safa Romanlarında Alafranga Hainler ve Milli Bilincin Uyanışı

 

NİLAY KARAKOÇ (Yeditepe Üniv.)

Yaşar Kemal’in Ağrıdağı Efsanesi Adlı Romanında İhanetler Zinciri

 

ELİF NUR DEMİR (Bartın Üniv.)

İhanet Tamlaması

 

NAGİHAN ATABAY (Bartın Üniv.)

İhanet mi Esaret mi?

 

FUNDA BALCI (Yeditepe Üniv.)

Bir Bunalımın Anatomisi: Ahmet Altan’ın Aldatmak romanında İhanet Olgusu

 

15:15-15:30 Soru –Cevap

15.30-15.45 Ara (Çay-kahve ikramı)

 

15:45-16:15 “İHANET TÜRKÜLERİ”

(Dinleti)

DOĞUKAN SARIALTUN- MİRAÇ HAKVERDİ

SELCAN BAŞAR- KADİRHAN ALTUNDİKEN