2018 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME PROGRAMI

TLL 344 Türkçenin Sözlük Bilimi 31.05.2018 13.00-16.00
TLL 192 Osmanlı Türkçesi I 07.06.2018 09.00-12.00
TLL 364 Divan Şiirinde Kuramsal Analiz 07.06.2018 09.00-12.00
TLL 243 Farsça Edebi Metinler 07.06.2018 13.00-16.00
TLL 220 Orta Türkçe 06.06.2018 13.00-16.00
TLL 120 Türk Kültür Tarihi 06.06.2018 09.00-12.00
TLL 478 Çağdaş Türk Romanı II 06.06.2018 13.00-16.00
TLL 499 Dünya Edebiyatında Öykü ve Roman II 06.06.2018 09.00-12.00
TLL 428 Batılılaşma ve Türk Şiiri 05.06.2018 13.00-16.00
TLL 322 Divan Edebiyatı II 05.06.2018 13.00-16.00
TLL 382 Tasavvuf Edebiyatı 05.06.2018 9.00-12.00
TLL 294 Osmanlı Türkçesi III 04.06.2018 13.00-16.00
TLL 362 Halk Edebiyatı II 04.06.2018 13.00-16.00
TLL 214 Dünya Edebiyatında Öykü ve Roman 04.06.2018 9.00-12.00
TLL 132 Türk Edebiyatına Genel Bakış II 04.06.2018 9.00-12.00
TLL 282 Eski Türk Edebiyatına Giriş 01.06.2018 13.00-16.00
TLL 124 Türkiye Türkçesi II 01.06.2018 13.00-16.00
TLL 351 Edebiyat Kuramları 01.06.2018 13.00-16.00
TLL 442 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Şiir 01.06.2018 9.00-12.00
TLL 232 Türk Edebiyatında Çağdaşlaşma II 31.05.2018 13.00-16.00
TLL 162 Dilbilim ve Türkçe II 31.05.2018 13.00-16.00