Erasmus/Exchange Öğrencilerinin Alabileceği Dersler Lİstesi

ERASMUS/EXCHANGE ÖĞRENCİLERİNİN ALABİLECEĞİ DERSLER LİSTESİ

 

Güz Dönemi

 

SOC 115 Sosyal Bilimlerde Akademik Okuma ve Yazım

SOC 101 Sosyolojiye Giriş

SOC 203 Klasik Sosyoloji Kuramları

SOC 227 Gençlik Sosyolojisi

SOC 320 Kır Sosyolojisi

SOC 350 Sosyal Tabakalaşma

SOC 340 Toplumsal Hareketler ve Devrimler

SOC 413 Suç Sosyolojisi ve Sapkınlık

SOC 411 Modernleşme, Küreselleşme ve Türkiye

SOC 330 Din Sosyoloji

 

Bahar dönemi

 

SOC 101 Sosyolojiye Giriş

SOC 218 Toplumsal Tutum ve Davranışlar

SOC 204 Çağdaş Sosyoloji Kuramları

SOC 323 Toplumsal Cinsiyet

SOC 371 Çevre Sosyolojisi

SOC 335 Siyaset Sosyolojisi

SOC 105 Sosyal Bilimlere Giriş

SOC 412 İktisat ve Toplum

 

Alan Seçmeli

 

SOC 421 Alman Sosyoloji Ekolü

SOC 422 Fransız Sosyoloji Ekolü