Ders iptali

Elif Çağış Arıcı hocamızın vermekte olduğu SOC 101 - Şube 2 - Sosyolojiye Giriş , SOC 323 Toplumsal Cinsiyet ve SOC 106 - Aile Sosyolojisi dersleri , hocamızın rahatsızlığı nedeniyle 30 Ocak Salı ve 2 Şubat Cuma günleri yapılmayacaktır.