Psikoloji Akademik Kadro

Psikoloji / Bölüm Başkanı / Erasmus Programı Sorumlusu
Psikoloji / Bölüm Başkan Yardımcısı / Çift Anadal Sorumlusu
Psikoloji / Akademisyen
Psikoloji / Akademisyen
Psikoloji / Akademisyen