Akademik

Psikoloji LİSANS PROGRAMI

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları:

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili:

Program Profili: Psikoloji insanın zihinsel süreç ve davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Psikoloji disiplininin alt alanları, beynin yapısı ve işleyişinin araştırılmasından grup ortamına, sosyal etkileşime, çocuk gelişiminden yaşlılıktaki zihinsel süreçlerin incelenmesine, davranış bozukluklarının tanımlanması ve tedavisinden endüstride verimlilik araştırmalarına kadar uzanmaktadır.

Psikoloji Bölümü programımız, öğrencilerin psikolojinin farklı dallarında bilgi kazanmalarını, psikolojideki temel kuramsal yaklaşımları tanımalarını, sağlam bir yöntem bilgisi ve araştırma altyapısı edinmelerini öngörmektedir. Bölümümüz, öğrencilerin temel bir bilimsel yaklaşım kazanarak seçecekleri akademik ya da profesyonel çalışma alanları için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini amaçlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilinci geliştirmeleri amacıyla “sosyal sorumluluk projelerine” katılmaları hedeflenmektedir. Bölümümüz öğrencileri tarafından kurulmuş olan Psikoloji Kulübü, bu amaçla üniversite içi ve üniversite dışı faaliyetler sürdürmekte ve psikoloji alanındaki gelişmeleri izleyerek diğer alanlara tanıtmaya çalışmaktadır.

Öğrenciler, lisans eğitimi sürecinde, farklı disiplinlerden seçmeli dersler alarak hem disiplinlerarası bir bakış açısı kazanmaya, hem de istedikleri alt alanda yoğunlaşmaya teşvik edilmektedir. Lisans programı, zorunlu olarak alınması gereken temel derslere ek olarak, 6 alan seçmelisi, 2 de serbest seçmeli dersten oluşmaktadır. Bu da öğrencilere programlarını kendi ilgileri doğrultusunda oluşturma olanağı tanımaktadır. Bölümümüzde özellikle Bilişsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Nöropsikoloji, Kültürel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, ve Klinik Psikoloji alanlarında çalışmalar yapılmaktadır. Temel bilişsel, duygusal ve davranışsal süreç ve becerilerin incelendiği araştırmaların yürütüldüğü Psikoloji Laboratuvarı da mevcuttur.