2 Yeni Bölüm Seçmeli Dersi Eklenmiştir

 

Ön Kayıtlardan sonra Add-Drop döneminde seçilebilecek iki yeni ders açılmıştır ve Bölüm Seçmelilerimiz arasına eklenmiştir.

 

CPLT 385 Karşılaştırmalı Edebiyatta Seçili Konular I

Dersin Hocası: Prof. Dr. M. Oğuz Cebeci / moguzcebeci@hotmail.com

Dersin Amacı: Karşılaştırmalı Edebiyatın ortaya çıkışını ve gelişimini tarihsel bir bakış açısı ile tartışmak.

Dersin İçeriği: Bu derste karşılaştırmalı edebiyat alanını belirleyen kavramların incelenmesi yoluna gidilecektir. Bu kapsamda ulusal edebiyat, dünya edebiyatı ve kolonicilik sonrası edebiyatı gibi konular üzerinde durulacaktır.

 

CPLT 391 Mitolojide Seçmeli Konular I

Dersin Hocası: Prof. Dr. M. Oğuz Cebeci / moguzcebeci@hotmail.com

Dersin Amacı: Öğrencileri klasik mitoloji ile tanıştırıp, mitolojilerin edebi bir kaynak olarak kullanımları hakkında  genel bir fikir edinmelerini sağlamak.

Dersin İçeriği: Klasik mitolojinin kökenleri, mitlerin, tanrıların ve tanrıçaların oluşumu/ortaya çıkışı, ilk kahramanların aşk ve macera hikayelerinden oluşmaktdır.