• Turkish
  • English

Disiplinlerarası çalışmanın, işbirliğinin ve küreselleşmenin önem kazandığı günümüz dünyasında üniversite mezunlarının, teknik uzmanlıklarıyla birlikte iş ortamına uyum sağlayabilir ve esnek olmaları da beklenmektedir. Üniversiteler, devlet laboratuvarları ve endüstriyel kurumlar arasında artmakta olan işbirliği dolayısıyla, üniversite mezunlarının gelişen yüksek teknolojiye artan bilimsel yönelimin, ortaya çıkardığı alanlarda çalışabilir olmaları da gerekmektedir. Fizik bölümü, gelişen Türk endüstrisinin gereksendiği alanların büyük bir kesimine yanıt verebilecek yetenek, eğitim ve bilgiye sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Fizik lisans programı, endüstriyel bir bakışla tasarlanmış, mezunların endüstriyel üretimde ve devlet laboratuvarlarında fizikçi olarak kolaylıkla iş bulabilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuş yenilikçi bir lisans programıdır. Bu program, metroloji ve kalibrasyonlar, ölçüm laboratuvarlarının akreditasyonu ve ISO standartları, malzeme bilimi, bilgisayarlı hesaplamalar, sağlık fiziği, enerji ve kimya gibi temel alanları bir araya getiren disiplinlerarası bir özelliği sahiptir.

Fizik Bölümümüzde bulunan Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı (YUKAL), TS EN ISO/IEC 17025:2010 standardı gereği TURKAK tarafından akredite edilmiştir. Bu laboratuvar öğrencilerimizin ölçüm bilimi (Metroloji) ve kalibrasyon konusunda donanımlı yetişmelerini sağlamanın yanı sıra Türk endüstrisine de sıcaklık ve boyut ölçümleri konusunda hizmet vermektedir.

Fizik bölümüne giren öğrenciler, üniversitemizin diğer bölümlerinde olduğu gibi bazı mühendislik bölümleri (İnşaat mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,  Genetik ve Biomühendislik), Matematik, ve Bilişim Sistemleri ve Teknoloji bölümleriyle oluşturulmuş çift anadal ve yandal programlarına da devam edebilir. Eğitimlerini ileri akademik boyutta da sürdürmek isteyen başarılı öğrenciler, Fizik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora programlarına da katılabilir. Ayrıca öğrenci değişim programları bünyesinde her dönem iki öğrencimiz Hollanda’nın Gröningen Üniversitesi’nde, İsveç’in Umea Üniversitesi’nde ve Almanya’nın Stutgart Üniversitesi’nde öğrenim görme şansı bulabilmektedir.