Klasik Mekanik

Ders Kodu: 
PHYS 204
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
11
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Fizik öğrencilerinin, fiziğin en temel ilke ve kavramlarını, doğrudan gözleyebildiğimiz mekanik olaylar çerçevesinde benimsetilmesi ve kullandırılması.
Dersin İçeriği: 

Newton’un dinamik yasaları, korunum ilkeleri; bunların harmonik osilatör gibi temel problemlere gerekli matematiksel yöntemleri de kullanarak uygulanması. Newton’un kütleçekimi yasası, gezegen hareketleri. Varyasyon hesabı ve bunun dinamiğe uygulanması; Lagrange ve Hamilton formalizmleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 5: Problem Çözme, 15:Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1- Mekanik konusunda ayrıntılı bilgiye sahiptir ve ileri yöntemler kullanarak ilgili fiziksel problemleri çözer.

 

1, 5, 15

A, B, C

2- Bu bilgi birikimini kullanarak, disiplinler arası konulara fiziksel yaklaşım sağlar.

 

1, 5, 15

A, B, C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konu

Ön hazırlık

1

Matrisler, vektörler, vektör hesabı

Koordinat dönüşümleri, birim vektörler, vektörlerin türevleri.

 

2

 Newton mekaniği

Newton yasaları, gözlem çerçevesi, hareket denklemleri, hıza bağlı direnç kuvvetleri

 

3

Salınımlar

Basit harmonik hareket, sönümlü salınımlar, sinüssel zorlanmış devinim, salınıcıların vuruşlara tepkisi.

 

4

Doğrusal olmayan salınımlar ve kaos

Basit sarkaç, sarkaçta kaos, mapping

 

5

Kütle çekimi

Kütleçekim potansiyeli, kuvvet çizgileri – SINAV 1

 

6

Eşpotansiyelli yüzeyler, denizdeki gelgit olayı.

Değişim hesabı yöntemleri

Euler denklemi,  gösterimi.

 

7

Hamilton ilkesi

Genelleştirilmiş koordinatlar, Lagrange denklemleri, Hamilton dinamiği.

 

8

Merkezcil kuvvetler

İndirgenmiş kütle, korunum yasaları, gezegenlerin devinimleri, yörünge dinamiği.

 

9

Parçacıklardan oluşan bir sistemin dinamiği

Kütle merkezi, doğrusal ve açısal momentum, esnek olan ve

olmayan çarpışmalar, roket hareketi.

 

10

Eylemli bir gözlem çerçevesinde hareket

Dönen koordinat sistemleri

 

11

Merkezkaç ve Coriolis kuvvetleri, Foucault sarkacı – SINAV 2

 

12

Katı cisimlerin dinamiği

Eylemsizlik tansörü, temel eylemsizlik eksenleri

 

13

Euler açıları, topaç hareketi

 

14

Eşleşmiş salınımlar

Eşleşmiş iki harmonik salınıcı, zayıf bağ, üçlü sarkaç.

 
 

Kaynaklar

Ders kitabı

 CLASSICAL DYNAMICS OF PARTICLES AND SYSTEMS

Thornton & Marion (5th ed.)

Başka kaynaklar

CLASSICAL MECHANICS

Greiner

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

 

Ödevler

5

Sınavlar

2 Dönem içi – 1 Dönem sonu

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

2

50

Ödev

7

10

Final

1 40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yarıyıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Fizik ve Matematik, bilgilerini uygulama becerisi kazanır.

       

X

2

Deney (ölçme, araştırma düzeneği vs.) tasarlama ve yapabilme, deney sonuçlarını analiz etme ve de yorumlama bilgi ve becerisi kazanır.

 

X

     

3

Endüstrinin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji konularındaki ölçümlerde gereksinimleri karşılayabilecek niteliklere sahiptir.

X

       

4

Disiplinler arası takımlarda çalışır.

X

       

5

Fizik problemlerini tanımlar, formule eder  ve çözer.

     

X

 

6

Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir.

X

       

7

Etkin iletişim kurar.

 

X

     

8

Fiziğin endüstriyel uygulamaları ve toplumsal boyuttaki katkısı için gereken eğitime sahiptir.

X

       

9

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir ve bunu gerçekleştirir.

X

       

10

Çağdaş mesleki konular ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibidir.

X

       

11

Fizik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır.

X

       
 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

10

140

Ara Sınav

2

3

6

Ödev

7

12

84

Final

1

3

3

       

Toplam İş Yükü

 

 

275

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

11

Dersin AKTS Kredisi

 

 

11