Çeviri Eleştirisi

Ders Kodu: 
TRA 302
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Türkçeye çevrilmiş yazınsal metinlere çağdaş çeviri kuramları bağlamında eleştirel yaklaşım yöntemlerinin örneklerle irdelenmesi.
Dersin İçeriği: 

Edebiyat alanında çevrilmiş metinleri eleştirmek üzere yöntem geliştiren kuramsal yaklaşımlar, kuramsal yaklaşımların çeviri eleştirisinde uygulama yöntemleri, yöntemlerin örnek metinler üzerinde irdelenmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Ara Sınav, B: Final, C: Ödev, D: Proje, E: Rapor, F: Performans, G: Sunu, H: Staj/Uygulama, I: Diğer (DERSE KATILIM, KISA SINAV, PORTFOLYO, vb.)

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. Çeviri eleştirisine bilimsel yaklaşır.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

1,2,3,4

A,B,D,I

  1. Çeviri eleştirisi kuramlarını açıklar.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

1,2,3,4

A,B,D,I

  1. Eleştiri kuramları arasındaki temel farklılık ve benzerlikleri açıklar.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

1,2,3,4

A,B,D,I

  1. Çeviri eleştirisi terminolojisini yerinde ve doğru kullanır.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

1,2,3,4

A,B,D,I

  1. Kaynak metni hedef metinle bilimsel yöntemleri kullanarak karşılaştırır.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

1,2,3,4

A,B,D,I

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Çeviri Eleştirisi nedir?

GİRİŞ

2

Peter Newmark, Çeviri Eleştirisinin Temel Aşamaları

GİRİŞ

3

Anton Popoviç, Çeviri Eleştirisinde Deyiş Kaydırma

ÇEVİRİ ELEŞTİRİNE KURAMSAL YAKLAŞIM

4

Saliha Paker, “Çeviride Yanlış/Doğru Sorunu ve Şiir Çevirisinin Değerlendirilmesi”. Yazko Çeviri, Sayı 3, Temmuz/Ağustos 1983.

ÇEVİRİ ELEŞTİRİNE KURAMSAL YAKLAŞIM

5

Raymond van den Broeck, Çeviri Eleştirisinde Yöntem Geliştirmeye Bir Model.

ÇEVİRİ ELEŞTİRİNE KURAMSAL YAKLAŞIM

6

“Çeviride Çevirmen Seçimleri Işığında Çeviri Eleştirisi”. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, 2001.

ÇEVİRİ ELEŞTİRİNE KURAMSAL YAKLAŞIM

7

D.H. Lawrence, The Man Who Died. (Kaynak Metin Analizi)

UYGULAMA

8

ARASINAV

UYGULAMA

9

D.H. Lawrence, Ölen Adam. (Hedef Metin Analizi)

ÖRNEK

10

Kaynak ve hedef metinlerin karşılaştırılarak çeviri eleştirisi yöntemleriyle ilişkilendirilmesi

ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİNDE YÖNTEM

11

Eleştiri metni yazımında  temel ilkeler

ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİNDE YÖNTEM

12

Yayınevi politikalarının çeviri metne yansıması

ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİNDE YÖNTEM

13

Hedef kültürün dönemsel kültürel özelliklerinin çeviri metne yansımaları.

UYGULAMA

14

Genel Tekrar

SONUÇ

15

FİNAL SINAVI

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

Öğretim üyesi tarafından hazırlanan “Çeviri Eleştirisi Ders Notları”

Diğer Kaynaklar

Reiss, K. (2000). Translation Criticism. Manchester: St. Jerome Publishing.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Anton Popoviç, “The Concept ‘Shift of Expressions’ in Translation Analysis” in J.S. Holmes et al. (eds), The Nature of Translation: Essays on the Theory and Practice of Literary Translation, The Hague: Mouton 1970.

Ödevler

William Blake’in “The Little Boy Found” şiirinin iki farklı çevirisinde Popoviç’in deyiş kaydırması kuramı bağlamında eleştirel yaklaşım.

D.H. Lawrence’ın The Man Who Died  (http://gutenberg.net.au/ebooks07/0700631h.html)

D.H. Lawrence, Ölen  Adam, İstanbul: Can Yayınları, 2010. (Çev. Bilge Karasu)

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Derse Katılım

1

10

Proje

1

30

Final

1

30

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

30

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

70

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Çeviribilim alanının gerektirdiği ileri düzeydeki kuram ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

       

X

 

2

Çeviribilim alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme.

       

X

 

3

Kaynak ve hedef dillerin dilbilgisel, sözcüksel, anlamsal ve kültüre  bağlı yapılarını açıklayabilme ve kullanabilme.

       

X

 

4

Çeviribilim alanında araştırma yapabilmek için gerekli olan teknolojik araçlarla kaynaklara ulaşabilme.

   

X

     

5

Kaynak ve hedef dildeki farklı türden metinlerin yapılarını,  toplumsal ve kültürel işlevlerini açıklayabilme, çözümleyebilme ve dilden dile aktarabilme.

       

X

 

6

Beşeri bilimlerin diğer dallarına ilişkin geliştireceği kuramsal bilgi ve becerisini çeviri edimine aktarabilme.

 

X

       

7

Çevirmenin toplumsal rolüne yönelik bilgi ve becerilerini iş hayatında uygulayabilme.

       

X

 

8

İkinci bir yabancı dili iyi düzeyde, üçüncü bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilme.

     

X

   

9

Çeviri sürecinin aşamalarını, stratejilerini ve çeviri sürecinde karşılaşılan sorunları tanımlayabilme  ve bunların çözümüne ilişkin yöntemler geliştirebilme.

       

X

 

10

Çeviri sürecinde kararlar alabilme, eleştiri yapabilme ve yaratıcılık gösterebilme.

       

X

 

11

Yaşam boyu öğrenme ilkesine olumlu yaklaşım gösterebilme.

     

X

   
 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

5

64

Ara Sınav

1

3

3

Derse Katılım

1

2

2

Proje

1

    2

2

Final

1

5

5

Toplam İş Yükü

 

 

140

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6