Staj Bilgilendirme Toplantısı

Bu dönem Staj dersi alan öğrencilerimiz için 27.02.2018 Salı günü saat 11:00'da GSF 4E03'te stajla ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.