Akademik

Çeviribilim Bölümü Ders Programı

• Çeviribilim Bölümü, uygulama ve kuramı biraraya getiren, sektörle bütünleşmeyi öngören ve öğrencilerin farklı eğilimlerine cevap vermeye çalışan ders içerikleri sunmayı amaçlar:
• Uzmanlık alanlarına yönelik çeviri dersleri: Siyaset Bilimi, İktisat ve İşletme, Basın-Yayın, Medya ve İletişim, Tıp, Hukuk, Dünya Edebiyatı, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler
• Sözlü çeviri dersleri: Sözlü Çeviriye Giriş, İki Yönlü Sözlü Çeviri, Kaydedilmiş Basın Yayın Çevirisi, Ardıl Çeviri, Toplum Çevirmenliği, Konferans Çevirmenliği
• Seçmeli dersler: Sanat ve Sanat Tarihi Metinleri Çevirisi, Göstergelerarası Çeviri, Sözlü Hukuk Çevirisi, Eşzamanlı Çeviri Uygulamaları, Eşzamalı Sözlü Çeviri Projesi, Eşzamanlı Çeviriye Giriş 
• Kuramsal dersler: Çeviri Kuramı, Çeviri Eleştirisi, Tarih İçerisinde ve Günümüzde Çeviriye Yaklaşımlar, Kültür ve Çeviri, Çeviride Metin Düzeltme ve Yayına Hazırlama, Çeviride Özel Konular, Çevirmenlik Meslek Standartları
• Sektörle birlikte yürütülen dersler: Lokalizasyon / Bilgisayar Destekli Teknik Çeviri, Dublaj ve Altyazı Çevirisi
• Çeviri stajı: Üçüncü ders yılının sonunda bölümün onayladığı bir kurumda 20 iş gününü kapsayan Çeviri Stajı yapmak zorundadır.
 
Çeviribilim Bölümü'ndeki Akademik Etkinlikler
• Bölümümüzde 1 profesör, 3 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ders vermektedir.
• Bölüm öğretim üyelerimizin son beş yıldaki yayın sayısı: 24, bildiri sayısı: 33 
• Bölümümüzde 1 uluslararası konferans ve 9 seminer düzenlenmiştir.
 

Bölümümüz 16-17 Eylül 2014 tarihlerinde “Transferring/translating cultural images: Parallels between stereotyping and globalising” adında uluslararası bir konferans düzenlemiştir. Bu konferansta Leuven Üniversitesi’nden Luc van Doorslaer ve Peter Flynn, Amsterdam Üniversitesi’nden Joep Leerssen, Zagreb Üniversitesi’nden Zrinka Blažević ve Lingnan Üniversitesi’nden Nam Fung Chang ve Leo Chan Tak-hung’un yanı sıra çeşitli üniversitelerden onlarca araştırmacıyı ağırladık.