Akademik

ANTROPOLOJİ LİSANS PROGRAMI

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları:

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili:

Antropoloji Bölümü günümüz toplumlarının anlaşılabilmesi için toplumların kültürel sistemleri içine nüfuz etmiş karmaşık dinamiklerin çözümlenmesini sağlayacak akademik donanım kazandırır.