Prof. Dr.
Fizik
Dekan
Prof. Dr.
Tarih
Bölüm Başkanı
Prof. Dr.
Sosyoloji
Bölüm Başkanı
Prof. Dr.
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölüm Başkanı
Prof. Dr.
Antropoloji
Bölüm Başkanı
Prof. Dr.
Felsefe
Bölüm Başkanı
Doç. Dr.
Türk Dili ve Edebiyatı
Bölüm Başkan Yardımcısı/ ÇAP ve Yandal Sorumlusu
Doç. Dr.
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Akademisyen - Doktora Programı Koordinatörü
Doç. Dr.
Psikoloji
Bölüm Başkanı / Erasmus Programı Sorumlusu
Doç. Dr.
Felsefe
Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr.
Fizik
Dekan Yardımcısı / Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi
Antropoloji
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi
Sosyoloji
Dekan Yardımcısı / Çiftanadal ve Yandal Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi
Çeviribilim
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi
Felsefe
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Sosyoloji
Bölüm Başkan Yardımcısı / FEDEK Koordinatörü
Prof. Dr.
Matematik
Akademisyen / Erasmus Sorumlusu
Prof. Dr.
Tarih
Akademisyen / Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi
Prof. Dr.
Tarih
Akademisyen/Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi
Prof. Dr.
Matematik
Akademisyen / Bölüm Başkanı
Prof. Dr.
Türk Dili ve Edebiyatı
Bölüm Başkanı
Prof. Dr.
Fizik
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölüm Bşk.
Prof. Dr.
Tarih
Akademisyen/Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi
Prof. Dr.
Fizik
Akademisyen
Prof. Dr.
Tarih
Akademisyen
Prof. Dr.
Matematik
Akademisyen
Prof. Dr.
Tarih
Akademisyen/Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi
Prof. Dr.
Psikoloji
Akademisyen
Prof. Dr.
Türk Dili ve Edebiyatı
Akademisyen
Prof. Dr.
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Akademisyen
Prof. Dr.
Fizik
Akademisyen
Prof. Dr.
Tarih
Akademisyen/Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi
Prof. Dr.
Sosyoloji
Akademisyen / Yarı Zamanlı
Prof. Dr.
Fizik
Akademisyen
Prof. Dr.
Fizik
Akademisyen (Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr.
Çeviribilim
Akademisyen
Prof. Dr.
Rus Dili ve Edebiyatı
Bölüm Başkanı
Prof. Dr.
Tarih
Akademisyen
Prof. Dr.
Felsefe
Akademisyen
Prof. Dr.
Tarih
Akademisyen/Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi
Prof. Dr.
Matematik
Akademisyen
Doç. Dr.
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Akademisyen - Erasmus Sorumlusu
Doç. Dr.
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Akademisyen - Yüksek Lisans Koordinatörü
Doç. Dr.
Matematik
Akademisyen / Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr.
Çeviribilim
Akademisyen- Yarı Zamanlı
Dr. Öğr. Üyesi
Tarih
Akademisyen/ Yüksek Lisans - Doktora Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi
Fizik
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Antropoloji
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Tarih
Akademisyen / Bölüm Başkan Yardımcısı / Erasmus Programı Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Akademisyen/ FEDEK Sorumlusu/ Kulüp (Edebiyat Topluluğu) Danışmanı
Dr. Öğr. Üyesi
Antropoloji
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Sosyoloji
Erasmus ve Exchange Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi
Matematik
Akademisyen / Bologna Süreçleri Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi
Sosyoloji
Akademisyen / Yarı Zamanlı
Dr. Öğr. Üyesi
Fizik
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Matematik
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Psikoloji
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Psikoloji
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Tarih
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Sosyoloji
Akademisyen / Yarı Zamanlı
Dr. Öğr. Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Rus Dili ve Edebiyatı
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Matematik
Akademisyen / Web, WeBWorK ve Moodle Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi
Çeviribilim
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Psikoloji
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Matematik
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Fizik
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Felsefe
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Matematik
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Matematik
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Akademisyen/ Bölüm Tanıtım Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi
Rus Dili ve Edebiyatı
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Sosyoloji
Akademisyen / Yarı Zamanlı

Sayfalar